Elgoibar

Saltzeko baldintzak – Condiciones de venta

Sarrerak erosi aurretik, ekitaldiaren data eta eserlekuak eskatutakoak direla egiaztatu behar da. Behin erosita, sarrera ez da aldatuko, eta ez da zenbatekoa itzuliko.
Antolakuntzak eskubidea izango du ekitaldiaren egitaraua aldatzeko, baldin eta horretarako arrazoia hirugarrengoena bada.
Ekitaldia bertan behera utziz gero, edo ekitaldiaren eguna edo ordua aldatzen badira, antolatzaileek sarreren zenbatekoa itzultzeko konpromisoa hartuko dute.
Edozein baliogabetze edo ordutegi aldaketa web orrian eta sare sozialetan iragarriko dute.
Ekitaldiak ordurako hasiko dira.
Ekitaldiak hasi baino 15 minutu lehenago sartuko da jendea.
Ikusleei eskatuko zaie ziurtatzeko beren erlojuak, sakelako telefonoak edo bestelako gailuek ez dutela seinale akustikorik igortzen ekitaldian zehar.
Sarrera bat erostea beharrezkoa da barrutira sartzeko, kontrakoa zehaztu ezean.
Sarrera bat erosiz gero, pertsona batek barrutira sartzeko aukera izango du.

Ekitaldi jakin baterako, gehienez ere, 8 sarrera erosi ahal izango dira pertsonako.
Debekatuta dago baimenik gabe filmatzea edo grabatzea.
Erakundeak beretzat gordeko du onarpen-eskubidea.
Ordainketa online egin ahal izango da honako txartel hauekin:

Antes de realizar la compra de entradas, debe comprobar que la fecha del evento y las localidades sean las solicitadas. Una vez adquirida, la entrada no se cambiará ni se devolverá su importe.
La organización se reserva el derecho de alterar o modificar el programa del evento, siempre que la causa sea imputable a razones ajenas.
En caso de anulación o cambio de fecha u horario del evento, la organización se compromete a devolver el importe de las entradas.
Cualquier anulación o cambio de horario será anunciado en la página web y en las redes sociales.
Los eventos comenzarán puntualmente.
El acceso del público empieza 15 minutos antes de la hora de inicio de los eventos.
Se ruega a los espectadores que se aseguren que su reloj, teléfono móvil u otros dispositivos no emitan señales acústicos durante el evento.
La adquisición de una entrada es necesaria para acceder al recinto excepto que se especifique lo contrario.
La adquisición de una entrada da acceso a una persona a acceder al recinto.

El máximo de entradas que se pueden comprar para un evento es de 8 por persona.
Está prohibido filmar o grabar sin autorización.
La organización se reserva el derecho de admisión.
Pago online disponible con las siguientes tarjetas: