Elgoibar

Kultur Etxeko sotoa

Kalebarren plaza 3, sotoa

Kultur etxea / Casa de cultura

Aforoa 100 pertsona / Aforo 100 personas
30 eserleku / asientos
4 mahai / mesas
Ez dago proiektorerik. Behar izanez gero, eskaera egin behar da Kultura Sailean. / No hay proyector. Si alguien lo necesita, deberá solicitarlo en el Departamento de Cultura.
Elkartentzat dohainik / Gratis para asociaciones
Empresentzat, konsultatu / Para empresas, consultar

Ordutegi bat baino gehiago aukera dezakezu, hasierako hautaketa arrastatuta / Puede seleccionar múltiples franjas horarias arrastrando la selección inicial.
In mobile devices, hold down 3 seconds to start the selection.