Elgoibar

Kultur Etxeko sotoa

Kalebarren plaza 3

Kultur Etxea / Casa de Cultura

Aforoa 100 pertsona / Aforo 100 personas
30 eserleku / asientos
4 mahai / mesas
Ez dago proiektorerik. Behar izanez gero, eskaera egin behar da Kultura Sailean. / No hay proyector. Si alguien lo necesita, deberá solicitarlo en el Departamento de Cultura.
Elkartentzat dohainik / Gratis para asociaciones
Irabazi-asmoa duten erakundeentzat, kontsultatu kultura@elgoibar.eus emailaren bitartez/ Para entidades con ánimo de lucro consultar a través de: kultura@elgoibar.eus

Ordutegi bat baino gehiago aukera dezakezu, hasierako hautaketa arrastatuta / Puede seleccionar múltiples franjas horarias arrastrando la selección inicial
In mobile devices, hold down 3 seconds to start the selection.