Elgoibar

Kultur Etxeko hitzaldi gela

Kalebarren plaza 3, 2

Kultur Etxea / Casa de Cultura

70 eserleku / asientos
Proiektorea / Proyector
Elkarteentzat dohainik / Gratis para asociaciones
Irabazi-asmoa duten erakundeentzat, kontsultatu kultura@elgoibar.eus emailaren bitartez/ Para entidades con ánimo de lucro consultar a través de: kultura@elgoibar.eus

Rent closed