Elgoibar

Aita Agirre kulturguneko areto nagusia

Aita Agirre plaza 3, 1

Aita Agirre kulturgunea

70 eserleku / asientos
Proiektorea / Proyector
Soinua / Sonido
Elkartentzat dohainik / Gratis para asociaciones
Irabazi-asmoa duten erakundeentzat, kontsultatu kultura@elgoibar.eus emailaren bitartez/ Para entidades con ánimo de lucro consultar a través de: kultura@elgoibar.eus

Ordutegi bat baino gehiago aukera dezakezu, hasierako hautaketa arrastatuta / Puede seleccionar múltiples franjas horarias arrastrando la selección inicial
In mobile devices, hold down 3 seconds to start the selection.